Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca

Admitere

Depunerea dosarelor de înscriere se realizează la sediul unității de învățământ în perioada 20 iulie-25 iulie 2023.

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, pe baza următoarelor acte:

a) cererea de înscriere;

b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competențe;

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – VIII-a (cu calculul mediei generale);

e) fişa (adeverință) medicală.

Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere în termenul prevăzut de calendar, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.