Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca

Învățământ Profesional

Pentru Învățământul Profesional și Tehnic, Profilul Resurse Naturale și Protecția Mediului, Domeniul pregătirii de bază Agricultură, Calificarea Profesională  Agricultor culturi de câmp, nivel de calificare 3,  Liceul Teoretic „Adrian Păunescu” își propune:

  • Să creeze şi să susţină un mediu educativ de calitate în contextul naţional şi european pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a elevilor.
  •  Să realizeze tranziţia de la educaţia formală la încadrarea în muncă prin oferirea specializării Agricultor culturi de câmp, adaptată cerinţelor pieţii.
  • Să asigure formarea de competenţe şi aptitudini conform calificării profesionale – Agricultor culturi de câmp.
  • creșterea calității educației prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă și responsabilă a tuturor partenerilor economici.

DOAR AȘA VOM DEVENI:

Lideri    în

Tradiție

Autocunoaștere

Performanța

,,Săptămâna meseriilor” 04-08.03.2024
,,Învață o meserie pentru un viitor mai bun!”

REZULTATE ETAPA I ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL