Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca

Elevi

NAVETĂ ELEVI

Elevii navetiști beneficiază de acordarea unor sume forfetare pentru transport, de la localitatea de domiciliu până la unitatea școlară. Suma decontată se calculează astfel : Km parcurși X 2 X 0,37LEI/km X nr zile cursuri

TICHET SOCIAL OUG 83/2023

DISRIBUIREA TICHETELOR PE SUPORT ELECTRONIC, CĂTRE SOLICITANȚI, SE FACE ÎNCEPÂND CU DATA DE 15 IANUARIE 2024.

Pentru actualizarea datelor / identificarea noilor beneficiari, dosarele se depun la secretariatul unității până la data 20 noiembrie.

Conform prevederilor OUG nr.83/2023 si ale adresei Ministerului Educatiei nr. 207/S1/18.10.2023, sunt eligibili:

a) prescolarii inscrisi in invatamantul de stat care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii: 

– au varsta minima de 3 ani;

– au varsta maxima de 6 ani, impliniti dupa data de 1 septembrie 2023;

– venitul lunar pe membru de familie este de maxim 633 lei.

b) elevii din invatamantul de stat primar si gimnazial, inscrisi la cursuri de zi, care se afla in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a anului curent, este de maxim 1500 lei.

Acte necesare :

  • cerere tip ;
  • copii BI/CI părinți ;
  • copii certificate naștere ceilalți membrii ai familiei
  • adeverința cu salariul net pe luna iulie 2023 /cupoane pensie/șomaj,
  • adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2023 pentru toți elevii membri ai familiei;
  • copie hotărâre încredințare minor , in cazul in care părinții sunt divorțați.

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei si se depun, împreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ.

RECHIZITE ȘCOLARE