Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca

Secretariat

Admitere 2023-2024 https://ltapbarca.ro/examene/admitere/

Planificare corigențe

Luni 03.07.2023MatematicăOral09:00
Scris10:00
Marți 04.07.2023MatematicăOral09:00
Scris10:00

SITUAȚII ȘCOLARE NEÎNCHEIATE anul școlar 2022-2023

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

ETAPA I DE ÎNSCRIERE 15-30 IUNIE


Pe 30 iunie 2023 – Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa prima etapa de inscrieri

ETAPA a II-a de înscriere 3-18 iulie

18 iulie 2023, ora 14,00 – Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa a doua etapa de inscrieri

Etapa de ajustări20-30 august 2023

31 august 2023 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

Dosarul de înscriere  va  cuprinde următoarele documente:

  1. copie de pe certificatul de naștere al copilului;
  2. copie de pe actele de identitate ale părinților și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
  3. adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;
  4. avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.